جستجو
کلمه:
از تاريخ:
تا تاریخ:
سرویس:
قسمت:
تعداد نتايج:
تعداد نتايج: 5701 عبارت مورد جستجو: اراده  

متولدین اسفند امروز شما با اراده ی محکمی به دنبال...
کد خبر: ۸۰۳۲۷۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۱۶


افزایش شما و عزم و اراده تان شما را قادر...
کد خبر: ۸۰۳۱۵۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۱۵


ادبیات تحقیرآمیز شهردار تهران با دانشجویان واکنش برانگیز شد
بلکه اگر اراده و فرصتی هم باشد به سخت ترین...
کد خبر: ۸۰۳۱۴۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۱۵


مرغ کشور از اراده تولیدکنندگان خارج است و به صورت...
کد خبر: ۸۰۳۰۶۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۱۵


میردامادی مطرح کرد:
مصرف گذشته است پیش نیاز هر نوع اصلاحی اراده حکومت... اراده است تا به امروز اراده ای برای اصلاح از...
کد خبر: ۸۰۲۹۳۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۱۴


و اراده اکثریت مردم در ساختار سیاسی بازتاب پیدا کند... هنگامی که اکثریت در حکومت است و اراده آن ها... جاری است چه چیزی را می خواهد تغییر دهد اراده...
کد خبر: ۸۰۲۹۱۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۱۴


فوری؛
فشار و سهم خواهی سیاسی اراده قطعی نظام جمهوری اسلامی... عده قلیلی از دانشجویان اما اراده نظام جمهوری اسلامی بر... تمام توان و اراده راسخ اجازه نخواهند داد تا عده...
کد خبر: ۸۰۲۷۱۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۱۲


اراده دشمن جاری شود که به نوعی جهاد کبیر بود...
کد خبر: ۸۰۲۶۶۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۱۲


دادیم اما اجازه ندادیم اراده دشمن جاری شود که به...
کد خبر: ۸۰۲۶۴۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۱۱


اما با این حال غرب باید اراده سیاسی از خود...
نظرم عامل مثبتی خواهد بود اگرچه نسبت به اراده آن...
کد خبر: ۸۰۲۵۴۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۱۰


آخرین اخبار