RSS تازه های سایت:
صفحه نخست:
https://parsine.com/fa/rss/1
سیاست:
https://parsine.com/fa/rss/1/1
گردشگری:
https://parsine.com/fa/rss/1/102
تبلیغات / رپرتاژ:
https://parsine.com/fa/rss/1/233
اقتصاد:
https://parsine.com/fa/rss/1/2
فرهنگ:
https://parsine.com/fa/rss/1/3
جامعه:
https://parsine.com/fa/rss/1/4
بین الملل:
https://parsine.com/fa/rss/1/20
دانش و فناوری:
https://parsine.com/fa/rss/1/5
سیاست خارجی:
https://parsine.com/fa/rss/1/32
حوادث:
https://parsine.com/fa/rss/1/6
سلامت:
https://parsine.com/fa/rss/1/7
ورزش:
https://parsine.com/fa/rss/1/8
عکس:
https://parsine.com/fa/rss/1/9
تاریخ:
https://parsine.com/fa/rss/1/10
کتاب:
https://parsine.com/fa/rss/1/11
رسانه:
https://parsine.com/fa/rss/1/12
تغذیه:
https://parsine.com/fa/rss/1/13
دفاعی-امنیتی:
https://parsine.com/fa/rss/1/15
سینما:
https://parsine.com/fa/rss/1/17
هنر:
https://parsine.com/fa/rss/1/23
دین:
https://parsine.com/fa/rss/1/21
محیط زیست:
https://parsine.com/fa/rss/1/101
حیات وحش:
https://parsine.com/fa/rss/1/100
زنان:
https://parsine.com/fa/rss/1/14
فقه سیاسی:
https://parsine.com/fa/rss/1/16
تلویزیون:
https://parsine.com/fa/rss/1/19
آگهی استخدام:
https://parsine.com/fa/rss/1/18
اندیشه:
https://parsine.com/fa/rss/1/22
فلسفه:
https://parsine.com/fa/rss/1/24
خانواده:
https://parsine.com/fa/rss/1/26
دانشگاه:
https://parsine.com/fa/rss/1/27
حقوق:
https://parsine.com/fa/rss/1/28
امنیت داخلی:
https://parsine.com/fa/rss/1/99
طنز:
https://parsine.com/fa/rss/1/29
مشاوره:
https://parsine.com/fa/rss/1/30
خواندنیها:
https://parsine.com/fa/rss/1/31
اقتصاد:
https://parsine.com/fa/rss/18
اقتصاد:
https://parsine.com/fa/rss/18/82
تبلیغات / رپرتاژ:
https://parsine.com/fa/rss/18/235
حواشی مجلس:
https://parsine.com/fa/rss/15
دکوراسیون داخلی:
https://parsine.com/fa/rss/15/75
تزئینات عروسی:
https://parsine.com/fa/rss/15/76
هنر:
https://parsine.com/fa/rss/15/77
متفرقه:
https://parsine.com/fa/rss/15/78
مجلس:
https://parsine.com/fa/rss/15/240
نمایندگان مجلس:
https://parsine.com/fa/rss/15/241
کمیسیونهای مجلس:
https://parsine.com/fa/rss/15/242
شورای نگهبان:
https://parsine.com/fa/rss/15/244
وزارت کشور:
https://parsine.com/fa/rss/15/245
اخبار شورای پنجم:
https://parsine.com/fa/rss/23
شهری:
https://parsine.com/fa/rss/23/110
شورای شهر:
https://parsine.com/fa/rss/23/111
شهرداری:
https://parsine.com/fa/rss/23/112
معاونت:
https://parsine.com/fa/rss/23/113
مناطق:
https://parsine.com/fa/rss/23/114
اخبار اعضای شورای شهر:
https://parsine.com/fa/rss/23/127
تیتر یک:
https://parsine.com/fa/rss/23/128
بهاره آروین:
https://parsine.com/fa/rss/23/130
مرتضی الویری:
https://parsine.com/fa/rss/23/131
سید ابراهیم امینی نائب رئیس:
https://parsine.com/fa/rss/23/132
شهربانو امانی:
https://parsine.com/fa/rss/23/133
علی اعطا:
https://parsine.com/fa/rss/23/134
افشین حبیب زاده:
https://parsine.com/fa/rss/23/135
محمدجواد حق شناس:
https://parsine.com/fa/rss/23/136
آرش حسینی میلانی:
https://parsine.com/fa/rss/23/137
ناهید خداکرمی:
https://parsine.com/fa/rss/23/138
حسن خلیل آبادی:
https://parsine.com/fa/rss/23/139
حسن رسولی:
https://parsine.com/fa/rss/23/140
محمد سالاری:
https://parsine.com/fa/rss/23/141
زهرا صدراعظم نوری:
https://parsine.com/fa/rss/23/142
محمد علیخانی:
https://parsine.com/fa/rss/23/143
الهام فخاری:
https://parsine.com/fa/rss/23/144
مجید فراهانی:
https://parsine.com/fa/rss/23/145
احمد مسجد جامعی:
https://parsine.com/fa/rss/23/146
محمود میرلوحی:
https://parsine.com/fa/rss/23/147
زهرا نژاد بهرام:
https://parsine.com/fa/rss/23/148
حجت نظری:
https://parsine.com/fa/rss/23/149
محسن هاشمی رفسنجانی:
https://parsine.com/fa/rss/23/150
مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل:
https://parsine.com/fa/rss/23/151
حراست معاونت خدمات شهری و محیط زیست:
https://parsine.com/fa/rss/23/152
معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری و امور شورا:
https://parsine.com/fa/rss/23/153
معاونت توسعه منابع انسانی:
https://parsine.com/fa/rss/23/154
حراست کل شهرداری تهران:
https://parsine.com/fa/rss/23/155
ستاد توانمند سازی:
https://parsine.com/fa/rss/23/156
معاونت مالی و اقتصاد شهری:
https://parsine.com/fa/rss/23/157
معاون حمل ونقل وترافیک شهرداری تهران:
https://parsine.com/fa/rss/23/158
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران:
https://parsine.com/fa/rss/23/159
ستاد شورایاری های شهر تهران:
https://parsine.com/fa/rss/23/160
مرکز نظارت همگانی 1888:
https://parsine.com/fa/rss/23/161
معاونت فنی و عمرانی:
https://parsine.com/fa/rss/23/162
معاونت شهرسازی و معماری:
https://parsine.com/fa/rss/23/163
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران:
https://parsine.com/fa/rss/23/164
مرکز سامانه مدیریت شهری 137:
https://parsine.com/fa/rss/23/165
ستاد تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع:
https://parsine.com/fa/rss/23/166
شهرداری منطقه 1:
https://parsine.com/fa/rss/23/167
شهرداری منطقه 2:
https://parsine.com/fa/rss/23/168
شهرداری منطقه 3:
https://parsine.com/fa/rss/23/169
شهرداری منطقه 4:
https://parsine.com/fa/rss/23/170
شهرداری منطقه 5:
https://parsine.com/fa/rss/23/171
شهرداری منطقه 6:
https://parsine.com/fa/rss/23/172
شهرداری منطقه 7:
https://parsine.com/fa/rss/23/173
شهرداری منطقه 8:
https://parsine.com/fa/rss/23/174
شهرداری منطقه 9:
https://parsine.com/fa/rss/23/175
شهرداری منطقه 10:
https://parsine.com/fa/rss/23/176
شهرداری منطقه 11:
https://parsine.com/fa/rss/23/177
شهرداری منطقه 12:
https://parsine.com/fa/rss/23/178
شهرداری منطقه 13:
https://parsine.com/fa/rss/23/179
شهرداری منطقه 14:
https://parsine.com/fa/rss/23/180
شهرداری منطقه 15:
https://parsine.com/fa/rss/23/181
شهرداری منطقه 16:
https://parsine.com/fa/rss/23/182
شهرداری منطقه 17:
https://parsine.com/fa/rss/23/183
شهرداری منطقه 18:
https://parsine.com/fa/rss/23/184
شهرداری منطقه 19:
https://parsine.com/fa/rss/23/185
شهرداری منطقه 20:
https://parsine.com/fa/rss/23/186
شهرداری منطقه 21:
https://parsine.com/fa/rss/23/187
سازمان بازرسی شهرداری تهران:
https://parsine.com/fa/rss/23/188
سازمان بهشت زهرا:
https://parsine.com/fa/rss/23/189
سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران:
https://parsine.com/fa/rss/23/190
سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران:
https://parsine.com/fa/rss/23/191
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران:
https://parsine.com/fa/rss/23/192
سازمان مهندسی و عمران شهر تهران:
https://parsine.com/fa/rss/23/193
سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهر تهران:
https://parsine.com/fa/rss/23/194
سازمان خدمات اجنماعی:
https://parsine.com/fa/rss/23/195
سازمان نوسازی شهر تهران:
https://parsine.com/fa/rss/23/196
سازمان زیباسازی شهر تهران:
https://parsine.com/fa/rss/23/197
ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران:
https://parsine.com/fa/rss/23/198
سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی:
https://parsine.com/fa/rss/23/199
سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران:
https://parsine.com/fa/rss/23/200
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران:
https://parsine.com/fa/rss/23/201
سازمان ورزش و تندرستی شهرداری تهران:
https://parsine.com/fa/rss/23/202
سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران:
https://parsine.com/fa/rss/23/203
سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران:
https://parsine.com/fa/rss/23/204
سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران:
https://parsine.com/fa/rss/23/205
سازمان بازنشستگی شهرداری تهران:
https://parsine.com/fa/rss/23/206
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران:
https://parsine.com/fa/rss/23/207
سازمان پایانه‌های مسافربری و پارک سوارهای شهرداری تهران:
https://parsine.com/fa/rss/23/208
اخبار شهرداری تهران:
https://parsine.com/fa/rss/23/209
اخبار مدیران اقتصادی:
https://parsine.com/fa/rss/24
بانک و بیمه:
https://parsine.com/fa/rss/24/115
اقتصادی:
https://parsine.com/fa/rss/24/116
تیتر یک:
https://parsine.com/fa/rss/24/129
RSS چیست؟

مخفف Rich Site Summary به معنی " چکیده سایت " یا " مختصر و مفید سایت " است و به شما امکان می‌دهد تا از آخرین خبرها و عناوین سایت و یا وبلاگهای مورد علاقه خود با خبر باشید، بدون آنکه نیازی داشته باشید به آنها سر بزنید.

کاربردهای اصلی RSS دو مورد زیر هستند: - نمایش تازه‌ترین عناوین وب‌سایت‌های دیگر در وب‌سایت خود و یا بالعکس ( اشتراک مطالب جدید) - دریافت جدیدترین مطالب سایت‌های مورد علاقه با استفاده از نرم‌افزارهای ویژه ( وبگردی با کارآیی بیشتر)

بدون وجود RSS شما باید هر روز سایت های مورد علاقه خود را را چک کنید تا بتوانید از تازه های آنها با خبر شوید. اما با این تکنولوژی ، شما ، RSS چندین سایت را در یک برنامه RSS aggregator یا (RSS خوان) در کنار هم می بینیند و تایتل نوشته های اخیر سایت ها را بدون مراجعه به آنها مشاهده میکنید.

RSS Reader چیست؟ RSS Reader یک نرم‌افزار RSSخوان الکترونیکی است. اکنون نرم‌افزارهای بسیاری در این زمینه وجود دارند که می‌توان با دانلود آنها RSS خواند. اما به تازگی مرورگرهای اینترنتی نیز به سیستم RSSخوانی الکترونیکی مجهز شده‌اند. از نرم افزار های RSS خوان میتوان به Thunderbird و Google Reader اشاره کرد.

منبع: ویکیپدیا

بانک سینا
بانک رفاه جدید
ملل
پاسارگاد
رزمایش مواسات
به پرداخت
تماشاخونه
بانک سینا
بانک دی جدید
نذورات حرم عبدالعظیم
صادرات جدید
بانک ملت
{*ticket:47634*}