وزارت بهداشت:
پیش بینی کاهش جمعیت ایران به 62 میلیون
ایرنا -دکتر فاطمه رخشانی روز پنجشنبه در دومین روز از گردهمایی معاونین بهداشت سراسر کشور گفت: براساس سرشماری سال 85 میزان باروری کل به حدود 8/1 فرزند کاهش یافته و شاخص باروری به پایین ترین حد جانشینی (باروری کل پایین تر از 2/1 فرزند)رسیده است.

وی به یکی از بندهای قانون برنامه اول توسعه درباره خطوط کلی سیاست تحدید موالید اشاره کرد و گفت: براساس این قانون قرار بود رشد طبیعی جمعیت از 2/3 به 3/2 درصد کاهش یابد ولی اکنون این رقم به 2/1 درصد رسیده است.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به افزایش جمعیت سالمندی در کشور، گفت: طی 10 سال آینده به ازای هر 10 خانوار هفت سالمند بالای 60 سال در کشور خواهیم داشت.

رخشانی با تشریح چالش های جمعیتی پیش رو در کشور در نتیجه کاهش رشد جمعیت، گفت: تداوم این بحران ها سبب خواهد شد تا در آینده با سالمندی جمعیت، افت میزان باروری و تجدید نسل و بحران ساختار خانواده و شکاف نسل ها روبرو شویم.

وی در ادامه از معاونین بهداشتی سراسر کشور خواست سیاست های افزایش جمعیت را در برنامه های اصلی خود قرار دهند.

اجلاس معاونان بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی کشور سالی چند بار برگزار می شود که طی آن مسایل حوزه بهداشت مانند برنامه پزشک خانواده، جمعیت و ارایه خدمات بهداشتی با حضور مسوولان مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد.