نزدیکی حیرت انگیز ‏زبان پارسی دوره ساسانیان به زبان امروزی ایرانیان+ فیلم
{$sepehr_media_2101589_800_600}

پارسینه: ویدئویی در مورد شباهت و نزدیکی زبان امروزی ایرانیان با زبان پارسی دوره ساسانیان را مشاهده می کنید.