صحبت های جنجالی بهروز وثوقی و پوری بنایی علیه یکدیگر/ عاشق و معشوق قدیمی دست به افشاگری زدند!
{$sepehr_media_2101359_800_600}

{$sepehr_media_2101361_800_600}

به گزارش پارسینه،  پوری بنایی سال 1355 دوران نامزدی کوتاهی با بهروز وثوقی داشت که بعد از جدایی هرگز ازدواج نکرد و در تمام این سال ها بدون داشتن فرزندی ، مجرد ماند. بهروز وثوقی و پوری بنایی دو همکار و دوست صمیمی بودند که کم کم این دوستی به عشق و در نهایت به نامزدی این دو ختم شد.

مدتی به همین منوال گذشت تا اینکه سر و کله فائقه آتشین (گوگوش) پیدا شد. صحبت های جنجالی این دو بازیگر پیشکسوت ایرانی را مشاهده می کنید.