حمله بالگرد تهاجمی روسیه به تانک های اوکراینی+ فیلم

 سایت اپتیکی این بالگرد تهاجمی بهبودهای کیفی را نشان میدهد و شواهد حاکی از آن است که این بالگرد ها به سایت اپتیکی پیشرفته تری مجهز شده اند. اما کانال های روسی گفته اند این شکار توسط بالگرد کاموف 52M صورت گرفته است.

{$sepehr_media_2100764_800_600}