سقوط درخت در پی طوفان شدید در تهران+ فیلم
{$sepehr_media_2100442_800_600}