تحویل اولین خودروهای زرهی چین به ارتش روسیه+ تصاویر

به گزارش پارسینه؛ اولین خودروهای زرهی چین  به ارتش روسیه تحویل داده شد.

تحویل اولین خودروهای زرهی چین به ارتش روسیه+ تصاویر

تحویل اولین خودروهای زرهی چین به ارتش روسیه+ تصاویر

تحویل اولین خودروهای زرهی چین به ارتش روسیه+ تصاویر