عکسی از تبدیل خودرو ایرانی به ماشین بتمن!

اعتماد آنلاین: شهروند خمینی شهری با ابتکار جالب خودرو پژو آردی خود را به خودرویی عجیب شبیه به ماشین بتمن تبدیل کرد.