شکار فوک‌ توسط خرس قطبی+ فیلم
{$sepehr_media_2097904_800_600}

 

شکار فوک‌ توسط خرس قطبی را مشاهده می کنید.