نصب و شلیک پهپادهای ایرانی روی جنگنده های مافوق صوت روسیه
{$sepehr_media_2097083_800_600}

ابتکار جالب روس‌ها؛ نصب پهپادهای شاهد ۱۳۶ روی جنگنده های مافوق صوت!

ابتکار جالب روسها در نصب و حمل کردن پهپادهای شاهد۱۳۶ روی جنگنده های مافوق صوت سوخو و توپولف سوژه رسانه‌های اروپایی شد. منبع: دانشجو