اهدای مدال قهرمان جودوی جهان به مادر شهید احمدی+ فیلم
{$sepehr_media_2097017_800_600}

 

محمد محمدی بریمانلو، قهرمان جودو و کوراش جهان و آسیا، مدال قهرمانی کوراش  آسیا خود را به مادر شهید محمد مهدی احمدی اهدا کرد. محمد محمدی بریمانلو، قهرمان جودو و کوراش جهان و آسیا، مدال قهرمانی کوراش آسیا خود را به مادر شهید محمد مهدی احمدی اهدا کرد.

منبع: مهر