لباس قهرمانی پرسپولیس بر تن خانم بازیگر+ فیلم
{$sepehr_media_2095936_800_600}

 

فلور نظری بازیگر سینما و تلویزیون که طرفدار پرسپولیس است پس از قهرمانی این تیم لباس مخصوصی بر تن کرد.