تمرینات فشرده تیپ۴۲ یگان های نیروی ویژه عصائب اهل الحق مقاومت عراق+ فیلم

 

{$sepehr_media_2095843_800_600}

تمرینات فشرده تیپ۴۲ یگان های نیروی ویژه عصائب اهل الحق مقاومت عراق را مشاهده می کنید.