٣٠گرم چیپس ١۵هزار تومان، به عبارتی کیلویی ۵٠٠هزار تومان!+ فیلم

ویدئویی از قیمت باورنکردنی چیپس در ایران را مشاهده می کنید.

 

{$sepehr_media_2095781_800_600}