اولین مصاحبه قاتل فراری در لحظه ورود به ایران+ فیلم
{$sepehr_media_2095373_800_600}

یک قاتل فراری بعد از حضور در دو کشور مختلف، توسط اینترپل به کشور بازگردانده شد.

منبع: چندثانیه