تصویر شوکه کننده مرد آمریکایی پس از ۱۵۲ کیلوگرم کاهش وزن!

‏کول پروچاسکا، اهل کارولینای جنوبی در رویای بدنی بدون چربی بود و به همین خاطر توانست ۱۵۲ کیلوگرم از وزن خود را کاهش دهد اما نتیجه برایش بسیار غافلگیرکننده بود.

تصاویر شوکه کننده مرد آمریکایی پس از ۱۵۲ کیلوگرم کاهش وزن!

تصاویر شوکه کننده مرد آمریکایی پس از ۱۵۲ کیلوگرم کاهش وزن!

تصاویر شوکه کننده مرد آمریکایی پس از ۱۵۲ کیلوگرم کاهش وزن!

منبع:العین فارسی