استقبال مردم سوری از ابراهیم رئیسی+ فیلم

 این استقبال با شعارهایی در حمایت از ایران و مقاومت همراه بود. شعار «بالروح بالدم نفدیک‌ یا ایران» یکی از شعارهای رایج این استقبال بود.

 

{$sepehr_media_2074279_800_600}
{$sepehr_media_2074280_800_600}