ضرب و شتم معلم توسط اولیای قمه به دست + فیلم
{$sepehr_media_2069969_800_600}

 

 

ضرب و شتم معلم توسط اولیای قمه به دست در یکی از مدارس کرج را مشاهده می کنید.