تراموا و LRT در راه پایتخت؟

در مورد راه‌اندازی قطار سبک شهری (LRT) و تراموا در شهر تهران گفت: مطالعات گذشته ما نشان می‌دهد که تراموا و ال‌آرتی به عنوان مدهای حمل و نقلی برای تهران تأیید نشده‌ است.

وی اضافه کرد: در سال‌های گذشته که توسعه خوبی در حوزه سایر مدهای حمل و نقلی همچون اتوبوس و مترو صروت گرفت، برای راه‌اندازی LRT و تراموا اقدامی نشد؛ چرا که نه به لحاظ فنی، نه اقتصاد و نه ترافیکی توجیحی نداشتند.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران ادامه داد: شهردار تهران علاقه‌مندی‌اش به راه‌اندازی LRT و تراموا است و برهمین اساس می‌خواهد که بر روی این دو موضوع کار کند و ما در بودجه سال ۱۴۰۲ تنها برای انجام مطالعات به شهرداری مجوز دادیم و اگر مطالعات مثبت بود باید آن را برای بررسی بیشتر و تخصصی به شورای شهر بیاورند. اگر در شورای شهر تصویب شد باید این مهم به شورایعالی ترافیک کشور برود و اگر در این دو مرجع نیز تصویب شد، مجاز به انجام این کار هستند در غیر اینصورت اجازه راه‌اندازی ندارند.

 علیرضا زاکانی شهردار تهران پیش از این اعلام کرده بود که در کنار اقدامات توسعه‌ای مطالعه تراموا و LRT را در دستور کار قرار داده‌ایم، چراکه  برخی خطوط تهران کشش تراموا را دارد و بر همین اساس اگر مطالعات ما نشان دهد که صرفه و صلاح در احداث تراموا است این اقدام را انجام خواهیم داد که خط مطالعاتی ما ۱۸ کیلومتر برای میدان آزادی تا ترمینال شرق است و مطالعات احداث LRT برای رینگ شمال تهران نیز در حال انجام است.