نماز شب هفتم ماه مبارک رمضان

برای شب هفتم ماه مبارک رمضان نمازی چهار رکعتی مورد سفارش قرار گرفته که در هر رکعت خواندن سوره حمد و سپس سیزده مرتبه سوره قدر مورد تاکید است.

حضرت علی (ع) در رابطه با ثواب این نماز برای خواننده آن فرمودند: «خداوند بنا کند از برای او در بهشت عدن قصری از طلا، و در امان خدا باشد تا ماه مبارک رمضان مثل همین ماه ( یعنی سال آینده )».