حمیدرضا علیمی ممنوع‌الروضه شد!

علیمی از منتقدان سیاست‌های دولت در ماه های اخیر ممنوع الروضه شد.

حمیدرضا علیمی مداح معروف در تویئیتی نوشت: قبل از شروع روضه،از اداره اطلاعات اصفهان تلفنی گفتند:شورای تامین استان مصوبه داده که احازه روضه خوانی در استان اصفهان ندارم!به احترام مردم چند دقیقه خوندم برای اینکه دردسری برای رفیقام درست نشه ختمش کردم!