سوال عجیب حنیف عمران‌زاده از هاشم بیک‌زاده در سفر به مکه در هنگام نماز!
{$sepehr_media_2032900_800_600}

 

هاشم بیک‌زاده گفت: وقتی با استقلال به مکه رفته بودیم، حنیف عمران‌زاده مقابل کعبه آماده می‌شد که نماز بخواند یک‌دفعه پرسید قبله کدام سمت است!