رنگ زیباترین اسب جهان حیرت زده تان می کند+ فیلم
{$sepehr_media_2032810_800_600}

 

اسب‌ های آخال تکه با رنگ روشن و منعکس کننده نورشان متمایز می‌شوند که باعث شده آن‌ها را اسب طلایی بنامند، بومی ترکمنستان هستند و آن‌ها را به عنوان نشان ملی کشور خود برگزیده‌اند و سرعت و استقامت بالایی دارند؛ و از قدیمی‌ترین نژادها هستند.