کنایه سنگین همتی به دولت رئیسی/ خسته نباشید!+ عکس

عبدالناصر همتی، رییس پیشین بانک مرکزی توئیت زیر را منتشر کرد.

وی با انتشار این توئیت نوشت: تورم نقطه‌ای از۳۴/۷٪ ابتدای سال، به ۴۸/۱٪ درپایان آبان رسید.

‏دلار، از ۲۶۲۰۰ تومان ابتدای سال به ۳۵۴۰۰ تومان در پایان آبان رسید.

پایه پولی (چاپ پول) فقط در مهر ماه، ۲۲ ه. م. ت. (۳/۲٪) افزایش یافت.

بابت عمل به وعده هایتان در مهارتورم و تقویت پول ملی خسته نباشید! وعده مسکن، ... بماند.

همتی