لحظه آتش زدن بیت موزه بنیانگذار جمهوری اسلامی +فیلم
{$sepehr_media_1918509_800_600}