تصاویر خیره‌کننده از قارچ شبح؛ زیبایی وصف‌ ناپذیر شبانه این گیاه را ببینید + فیلم
{$sepehr_media_1915155_800_600}

این قارچ عمدتاً در جنوب استرالیا و تاسمانی یافت می‌شود، اما در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۸ وجود آن در هندوستان نیز گزارش شده است. قارچ شبح خوراکی نیست، اگرچه ظاهراً مزه‌اش ملایم است، ولی خوردن آن منجر به استفراغ می‌شود که معمولاً ۳۰ دقیقه تا دو ساعت پس از مصرف رخ می‌دهد و چند ساعت طول می‌کشد.