سوار شدن اسکلت پشت وانت؛ نوشته جالب راننده پشت ماشین!+ فیلم
{$sepehr_media_1896209_800_600}