جنجال شاه جدید انگلیس؛ دست نزدن به وسایل و دستور به خدمه!+ فیلم
{$sepehr_media_1861945_800_600}