عذر خواهی نماینده مجلس از مردم همدان به دلیل ضعف مدیریتی+فیلم
{$sepehr_media_1848417_800_400}