ژست باحال داریوش فرضیایی و مادرش+ عکس

در ادامه تصویری از داریوش فرضیایی، معروف به عمو پورنگ بچه ها در کنار مادرش را می بینید.

 

ژست باحال داریوش فرضیایی و مادرش+ هکس