رئیس سازمان نظام روانشناسی: هلاکویی و انوشه روانشناس نیستند
 
دکتر محمد حاتمی در نشست خبری اخیر گفت: دکتر هلاکویی تخصصی در رشته روانشناسی ندارند و صرفا یک دوره روانشناسی زوجین در خارج از کشور را طی کرده اند که از نظر ما مورد تایید نیست و اگر مدارکی خارج از کشور توسط افراد اخذ می‌شود باید به تایید وزارت علوم یا وزارت بهداشت برسد و مجوز از ما اخذ شود

دکتر هلاکویی دارای مدرک جامعه شناسی است اما این فرد نه تنها غیرعلمی صحبت می‌کند بلکه غیرفرهنگی هم صحبت می‌کند ما لزوماً در لیست انتشار این روان شناس نماها افرادی که مجوز و تحصیلات مرتبط ندارند را معرفی کردیم و قضاوت را برعهده مردم گذاشتیم ما به هیچ عنوان به فردی توهین یا بی‌احترامی نکردیم.

حاتمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هلاکویی مدرکش را از خارج از کشور گرفته چرا باید در چارچوب سازمان شما فعالیت کند، گفت: اگر چه برخی از افراد که در فهرست افراد فاقد مجوز و صلاحیت برای دخالت در امور روانشناسی بودند؛ در خارج از کشور فعالیت می‌کنند اما با توجه به اینکه دایره فعالیت برخی از آنها در ایران و به زبان فارسی است؛ تاثیرگذاری‌هایی بر جامعه داشته‌اند و به همین دلیل ما اعلام کردیم که روانشناس نیستند زیرا حتما برای فعالیت در حوزه روانشناسی باید پروانه از سازمان نظام روانشناسی اخذ شود.

آقای انوشه هم هیچ نوع مدرک روانشناسی ندارند و در سازمان نیز در گذشته تعهد داده بودند که در حوزه روانشناسی فعالیتی نداشته باشند.