عضو هیأت مدیره بیمه دانا مدیرعامل بیمه اتکایی امین شد

بر اساس این گزارش در جلسه هیأت مدیره بیمه اتکایی امین با حضور اعضای هیأت مدیره، موسی رضایی به عنوان مدیرعامل جدید بیمه اتکایی امین انتخاب و معرفی شد.


خاطرنشان می‌گردد، موسی رضایی با 23 سال سابقه فعالیت در بیمه دانا، پیش از این سابقه مدیریت در بخش‌های مختلف بیمه دانا از جمله رئییس کمیته ریسک، رئیس کمیته تطبیق مقررات، مدیریت بازاریابی و عضویت در هیأت مدیره این شرکت را بر عهده داشته است