وقتی مریم امیرجلالی برای آموزش آشپزی هم اعصاب ندارد! + فیلم
{$sepehr_media_1617559_800_600}

مریم امیرجلالی:

اندازه مواد را نمی‌گویم و ادویه را چشمی اضافه می‌کنم!

من وقت ندارم به طور کامل همه چیز را توضیح بدهم.

یکی از کاربران با انتقاد از مریم امیرجلالی از او پرسیده است: اگر وقت ندارید، پس چرا پیج آموزش آشپزی زده‌اید؟