بازپیرایی و راه اندازی آب نماهای منطقه۱۳

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۳، مجتبی شکری، شهردار منطقه با اشاره به اجرای طرح بازپیرایی ، تعمیر و راه اندازی آبنماهای سطح منطقه گفت: در حال حاضر ، بعضی از آبنماهای سطح منطقه ۱۳ از جمله ، آبنما های بوستان های خیام ، مهربان و فلکه دوم نیروهوایی بازپیرایی و راه اندازی شده که جلوه خاصی به منطقه بخشیده است .
او افزود: امروزه فضاهای شهری به فضاهای سبک و آرام نیاز دارند تا بتواند حس مطلوبی در شهروندان در حین عبور و مرور های روزانه شان ایجاد کنند ، بر این اساس طرح بازپیرایی، تعمیر و راه اندازی آبنماهای بوستان های منطقه در دستور کار قرار دارد
او در خصوص مزایای احداث آبنما در فضای شهری ادامه دهد: با توجه به اینکه آب و فضاهای آبی در برقراری ارتباط صمیمی بین امکانات شهری و مخاطبان ، نقش پر اهمیتی داشته و به گونه ای که با قرار دادن یک آبنما ، سازماندهی خاصی در شهر ایجاد شده و وجود آنها باعث متعادل شدن در حرارت موجود و کاهش یکنواختی محیط می شود.