لحظه تخلیه مسافرین از هواپیمای گرفتار در حریق آتش + فیلم
{$sepehr_media_1081733_800_600}