ویدیو| توضیحات علی اعطا در خصوص تذکر زهرا صدر اعظم نوری
{$sepehr_media_543172_800_600}