تکذیب شایعه خودکشی شهردار اسبق تهران

این کانال تلگرامی مدعی شده است: از دقایقی قبل، خبرِ خودکشی محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. تا کنون هیچ خبری از وضعیت جسمی او در دسترس نیست.
با این حال به نظر می‌رسد این خبر به دور از واقعیت و شایعه است.

تکذیب شایعه خودکشی شهردار اسبق تهران

منبع: رکنا