علی اعطا : هر گونه "اعلام رسمى يا غير رسمى تاييد يا رد" دو گزينه شهردارى صحت ندارد

 

 

 

به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در پیامی توییتری نسبت به اخبار منتشر شده در خصوص رد صلاحیت دوگزینه انتخابی شورای پنجم جهت تعیین شهردار تهران نوشت: هر گونه "اعلام رسمى يا غير رسمى تاييد يا رد" دو گزينه شهردارى صحت ندارد. ‏پس از انتخاب شهردار و معرفى به وزارت كشور، طبق تبصره ٣ ماده ٨٠ قانون شوراها،وزيركشور حكم شهردار منتخب را ظرف ده روز صادر مى كند. ‏درصورت عدم صدور حكم و اصرار شورا، پيش بينى لازم در قانون صورت پذيرفته است.