ویدیو| سخنان و برنامه‌های تقوی نژاد کاندیدای شهرداری تهران
بخش نخست گفتگوی تقوی نژاد
 
{$sepehr_media_464602_800_600}
 
بخش دوم گفتگوی تقوی نژاد
{$sepehr_media_464563_800_600}