مصدومیت جهانبخش؛ انگار که جدی نیست

بازیکنان مراکش اینقدر بازیکنان ایران را زدند تا اینکه سرانجام یکی از ستاره های ایران مصدوم شد. او هم کسی نبود جز علیرضا جهانبخش که یکی از امیدهای اصلی ایران در جام جهانی به حساب می آید. علیرضا در ظاهرا با مصدومیت شدیدی روبرو شد؛ اتفاقی که کسی آن را باور نمی کرد. ایرانی ها لحظه تعویض او بهت زده بودند و باورشان نمی شد آسیب دیده است. البته لحظاتی بعد اتفاقی افتاد که نگرانی ها را کمتر کرد. او به رختکن نرفت ولی لنگان لنگان روی نیمکت نشست تا امیدوارمان کند.