گیر کردن سر کودک خردسال داخل حلقه فیلتر هوا

حسن جعفری درباره این حادثه گفت: این کودک هنگام بازی سر خود را داخل ۲ حلقه فیلتر هوا فرو برد که موجب گیر کردن سر او داخل فیلترها شد.

وی افزود: با بی نتیجه ماندن تلاش پدر و مادر کودک برای بیرون آوردن سر وی از داخل فیلترها، ماموران آتش نشانی ایستگاه ۱۴ با حضور در محل حادثه واقع در بلوار نجف مشهد وارد عمل شدند.

جعفری عنوان کرد: آتش نشانان با استفاده از ابزار خاص سر این کودک را بدون آسیب از داخل فیلترهای هوا خارج کردند.