شرکت اُ ام وی اتریش هم از ایران می‌رود

مدیر ارشد اجرایی شرکت اُ ام وی اتریش در مورد فعالیت این شرکت در ایران گفت: این گروه اتریشی در نظر دارد تا مطالعات لرزه نگاری در ایران را به پایان برساند، اما پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران، پروژه‌های بیشتری را در این کشور دنبال نخواهد کرد.

راینر سیله گفت: «بیایید با این موضوع روبرو شویم؛ شما نمی‌توانید به آسانی در ایران کار کنید... تحریم‌های آمریکا به نسبت هرگونه خسارتی که اروپا ممکن است. پیشنهاد کند، برای فعالیت‌های اُام وی ریسک بزرگ‌تری دارد.»

امضاکنندگان اروپایی برجام گفته‌اند که خواهان حفظ توافق هسته‌ای هستند و ممکن است به شرکت‌های اروپایی که از تحریم‌های آمریکا متضرر می‌شوند، خسارت بپردازند.

شرکت او ام وی فعالیت خود در ایران را در سال ۲۰۰۱ به عنوان اپراتور بلوک اکتشافی مهر آغاز کرد. این شرکت اتریشی در سال ۲۰۰۶ به دلیل تحریم‌ها فعالیت خود در ایران را متوقف ساخت، اما پس از برجام، چند موافقتنامه برای اجرای پروژه‌های جدید در ایران به امضا رسانده است.

شرکت اُ ام وی فعالیت خود در ایران را در سال ۲۰۰۱ به عنوان اپراتور اکتشاف بلوک مهر در غرب این کشور آغاز کرد. این شرکت در سال ۲۰۰۶ فعالیتش در ایران را به علت تحریم‌ها متوقف کرد، اما پس از برجام، چندین توافق نامه برای پروژه‌های جدید با تهران امضا کرد.