ابتکار: برنامه‌های متعددی برای روز دختر پیش‌بینی کردیم

معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در جلسه ستاد عالی تشکیلاتی گسترش و ارتقای فعالیت‌های تربیت‌بدنی و ورزش دانش‌آموزان دختر کشور با اولویت مدارس ابتدایی که در سالن جلسات دفتر وزارتی آموزش و پرورش برگزار شد، در خصوص طرح آموزش تربیت‌بدنی آموزگاران پایه، اظهار کرد: ما مسئله ورزش را فقط در بُعد سلامت که بسیار بُعد مهمی است که می‌تواند از هزینه‌های بعدی و تحمیل عوارض درمانی پیش‌گیری کند، نبینیم؛ مسئله ورزش را از بُعد نشاط و سلامت روحی و روان دانش‌آموزان و سبک زندگی صحیح ببینیم.

وی ادامه داد: اگر سبک زندگی صحیح را از دوره ابتدایی برای فرزندان‌مان نتوانیم نهادینه کنیم، بعدا نمی‌توانیم به آن‌ها خرده بگیریم که چرا کم تحرک هستید چرا چاقی و انواع و اقسام بیماری‌های روحی و روانی در جامعه است.

ابتکار تصریح کرد: سرمایه‌گذاری برای این مسئله، یک سرمایه‌گذاری بنیادی و بلند مدت است و تمامی تجربیات در دنیا نشان داده است که یک سرمایه‌گذاری درست، موفق و دقیق است و امیدوارم بتوانیم به این بستر مهم که بحث سبک زندگی، سلامت و نشاط برای کودکان و جوانان است و می‌تواند در برابر آسیب‌ها، تاب‌آوری اجتماعی ما را افزایش دهد، توجه شود ضمن اینکه از زوایه حقوق شهروندی، مسئله مهم است که باید به آن توجه داشت.

وی افزود: امیدوارم ما هم به عنوان معاونت زنان و خانواده از زوایای مختلف در بحث طرح تاب‌آوری که در دست اجرا داریم، موضوع مهارت‌های زندگی که مشترک است، بتوانیم موفق عمل کنیم ضمن اینکه در مناسبت‌ها که آمادگی کامل داریم و برای روز دختر که مقارن با ولادت حضرت معصومه است، برنامه‌های خوبی را داریم.