ارائه گزارش وضعیت زندان‌ها به رئیس قوه قضائیه

اصغر جهانگیر در رابطه با انتقاد تعدادی از زندانیان ندامتگاه تهران بزرگ نسبت به عدم بازدید مسئولان قضائی از وضعیت زندانیان این ندامتگاه و در پاسخ به این سوال که چرا بازدید های مناسب و مستمری از این زندان در رابطه با پیگیری وضعیت زندانیان به خصوص زندانیان مالی انجام نمی شود، گفت: جزء معدود دستگاه هایی هستیم که بیشترین بازدید را در طول سال داریم و مقامات و دستگاه های زیرمجموعه سازمان زندان ها از جمله مسئولان مرتبط با حفاظت غیره مسائل مختلف زندان را نظارت کرده و گزارش می دهند.

وی افزود: علاوه بر مسئولان سازمان زندانها، مقامات قضایی هم از بندهای مختلف بازدید می کنند.

رئیس سازمان زندانها از بررسی نتایج گزارشات خبر داد و گفت: گزارش های این مقامات را هر سه ماه یکبار به محضر رئیس قوه قضائیه تقدیم می کنیم تا گزارشات بازدید مقامات را در جریان باشند.

جهانگیر از بررسی وضعیت تمامی بندهای زندان ها خبر داد و گفت: در بازدیدها مسائل مختلف قضائی و سایر موارد زندانیان پیگیری می شود.

وی افزود: علاوه بر اینها مسائل حقوق شهروندی را هم نهادهای حقوق شهروندی که در مجموعه قوه قضائیه و دادگستری ها هستند به صورت مرتب نظارت داشته و بازدید می کنند.

رییس سازمان زندانها از بررسی انتقادات خبر داد و گفت: اگر کسی مدعی باشد بازدید صورت نمی گیرد؛ این بی انصافی است چرا که از همه زندان ها و بندها بازدید انجام می شود و اگر کسی معترض است که بازدیدی انجام نمی شود حتما این را پیگیری می‌ کنیم.