آیا «آنتی بیوتیک» خواب آلودگی می‌آورد؟
آیا «آنتی بیوتیک» خواب آلودگی می‌آورد؟
 
یک کارشناس ارشد کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو سازمان غذا و دارو درباره ارتباط بین آنتی بیوتیک و خواب آلودگی توضیح داد. در ادامه این مطلب را به نقل از تسنیم بخوانید.

آیا «آنتی بیوتیک» خواب آلودگی می‌آورد؟

نوشین محمد حسینی با انتقاد از برخی اظهار نظر‌های غیر کارشناسانه که بیان می‌شود «آنتی بیوتیک سیستم ایمنی را تحریک می‌کند و این سیستم مثلاً با گرفتن انرژی بدن به انسان احساس خواب آلودگی می‌دهد» این گفته‌ها را فاقد هر گونه منشاء علمی دانست.

وی همچنین عنوان کرد: بی حالی و ضعف بدن در بیماری‌های عفونی مربوط به عفونت و فعالیت باکتری‌ها است و آنتی بیوتیک‌ها به کمک سیستم ایمنی در مبارزه با باکتری‌ها می‌آیند.

محمد حسینی با تاکید بر مصرف دارو پس از مراجعه به پزشک و مشورت و تجویز گفت: در این صورت احتمال بروز حوادث ناگوار به کمترین حد ممکن می‌رسد.