همگام با تاریخ/
عزل بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا/۲۰ خرداد ۱۳۶۰
عزل بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا/۲۰ خرداد ۱۳۶۰
 

ابوالحسن بنی‌صدر رئیس جمهور وقت ایران با حکم امام خمینی از فرماندهی کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران عزل شد.
 
منبع: مرکزاسناد انقلاب اسلامی