تشخیص هویت جسد سوخته کودک مفقود شده

آرش قنبری بخشدار بندر امام خمینی (ره) گفت: از طریق آزمایش DNA هویت جسد سوخته در آبادان با خانواده پسر بچه مفقود شده در بندر امام خمینی (ره) تطبیق داده شد و هویت جسد محرز شد.

وی افزود: در روز سه شنبه ۱۸ خردادماه ازمفقود شدن این پسر بچه در کمپ بی بندر امام خمینی (ره) مطلع شده‌ایم.

بخشدار بندر امام خمینی (ره) گفت: طی تماس تلفنی که بعدازظهر امروز، خانواده فرزند مفقود شده در کمپ بی بندر امام خمینی (ره) با پلیس آگاهی داشته اند مشخص شد جسد سوخته میدان فرودگاه خرمشهر متعلق به پسر بچه ۷ ساله ساکن بندر امام خمینی (ره) است.