سرنوشت مهدی طارمی برای فرشاد احمدزاده تکرار شد!

فقط چند روز طول کشید تا فرشاد احمدزاده به این نتیجه برسد که انتخاب تیمی به نام اسلاسک وروکلاو در لیگ عجیبی به نام لهستان کاملا اشتباه بوده است.

بر اساس گزارش آی اسپورت او مراتب پشیمانی خود را به باشگاه اعلام کرده اما باشگاه حاضر به فسخ قرارداد نیست.

دقیقا اتفاقی که برای مهدی طارمی افتاد اینبار برای احمدزاده تکرار شده است. طارمی دو سال پیش پس از پیوستن به ریزه اسپور ترکیه به شدت پشیمان شد تا بازگشت غیرقانونی او جنجالی ترین پرونده تاریخ پرسپولیس در فیفا را رقم بزند اما اینبار اوضاع فرق می کند. نه باشگاه لهستانی حاضر به فسخ قرارداد است و نه پرسپولیس پذیرای این بازیکن است.

شاید احمدزاده بتواند به تعهدش با باشگاه لهستانی پشت پا بزند؛ اما او و هر باشگاهی که احمدزاده آن را برای ادامه بازی انتخاب کند باید منتظر محرومیت باشند. به این ترتیب و با توجه به تجربه تلخ پرسپولیس از ماجرای طارمی، امکان بازگشت فرشاد به پرسپولیس وجود ندارد.