ترکیه برای ورود به بازار پوشاک ایران چه می‌کند؟


سیدناصر موسوی لارگانی در خصوص اثرات در اختیار گرفتن ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در وضعیت تولید صنایع نساجی، اظهار داشت: پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نه تنها برای صنعت نساجی بلکه به هر صنعتی که برای رونق اقتصاد کشور تلاش می‌کند باعث رشد و افزایش توان رقابتی می‌شود.

رئیس فراکسیون حمایت از صنعت نساجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عوارض واردات پنبه به کشور در گذشته ۲۰ درصد بود که اکنون به ۵ درصد رسیده است، گفت: کشورهای وجود دارند که ۱۷ درصد به صنایع نساجی خود یارانه پرداخت می‌کنند زیرا این صنعت دارای ظرفیت اشتغال‌زایی فراوانی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با وجود رکود و ظلم‌های که به صنعت نساجی شده و واردات بی‌رویه تولیدات نساجی از طریق قاچاق و مبادی قانونی عرضه ارز ۴ هزار ۲۰۰تومانی می‌تواند رونقی را در این صنعت ایجاد کند، گفت: این ارز باید در اختیار صنایع نساجی قرار بگیرد زیرا نیاز دارند تجهیزات خود را به‌روز کنند در صورت به‌روز شدن تجهیزات قدرت رقابت تولیدکنندگان افزایش پیدا می‌کند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در صورتی که امکان داشته باشد تا ارز ۴ هزار و ۲۰۰تومانی در اختیار سایر صنایع نیز قرار بگیرد باعث رونق و رقابت در کشور می‌شود، عنوان کرد: بعضی از کشورها تعرفه واردات پنبه ندارند و حتی به صنایع خود به این منظور یارانه پرداخت می‌کنند، دولت ترکیه در صورتی که برندهای نساجی این کشور در ایران نمایندگی داشته باشند ۷۵ درصد از هزینه‌های آنها را پرداخت می‌کند.

رئیس فراکسیون حمایت از صنعت نساجی مجلس شورای اسلامی در پایان، خاطرنشان کرد: در مقایسه با سایر کشورها پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به صنایع نساجی حداقل کمک به این صنعت است تا گوشه‌ای از مشکلات آنها برطرف شود.